XENO - XERO

   ➤2.billede_Xeno_Xero.html2.billede_Xeno_Xero.htmlshapeimage_1_link_0
➤tekst_xeno_Xero.htmlForside_Recalling_Damascus.htmlshapeimage_2_link_0

compose yourself ll 2006. 80 x 153. monotypi overført til akrylplade