RECALLING DAMASCUS

   ➤1_billede_recalling.htmlshapeimage_1_link_0
➤Forside_Recalling_Damascus.htmlForside_Recalling_Damascus.htmlshapeimage_2_link_0

Katalog udgivet i forbindelse med udstillingen Recalling Damascus Krydsfeltet

Kulturværftet Helsingør 14. juni – 19. oktober 2014

vibekejerichau.dk

ninakleivan.dk

ozmec.dk

pernelle.maegaard.dk

brittsmelvaer.dk

Ibenwest.dk

Tryk: Fluxprint
Oplag: 1000 stk
ISBN 978-87-987815-3-0

Tekst: Jørgen Bæk Simonsen, Peter Laugesen
Foto: Ole Akhøj, Nina Maria Kleivan, Pernelle Magaard, Karen Ozmec, Britt Smelvær, Iben West
Layout: Iben West © 2014
Omslag: Vibeke Jerichau, My Space, Fotogravure, 2008

Udstillingen er støttet af:
Det Danske Institut i Damaskus, L.F. Foghts Fond,
Statens Kunstråd