XENO - XERO

   ➤1.billede_Xeno_Xero.htmlshapeimage_1_link_0
➤forside_XenoXero.htmlforside_XenoXero.htmlshapeimage_2_link_0

Sønderjyllands Kunstmuseum 2006


    

Kroppen som teknologisk eksperimentarium.
Gennem flere år har jeg beskæftiget mig med den menneskelige krop set i forhold til bioteknologi og bioetik - både som selvstudium og gennem kunstnerisk proces. 

I løbet af forarbejdet til denne udstilling har mit fokus flyttet sig til samfundets brug af genteknologi.


Samfundet har viden og vilje til at gå ind i organismens komplekse strukturer. Vi flytter rundt på gener og arveanlæg og baner således vejen for designede mennesker og humaniserede dyr - en virkeliggørelse af de transgene væsner vi kender fra mytologiens kimærer, keruber, kentaurer. 
Det moderne menneske har brug for reservedele: lemmer, blod, hjerteklapper. Med genteknologien humaniser vi dyr, så de  i højere grad kan bruges til mennesker. Med xenotransplantationer forener vi synligt menneske og dyr. Dette nye familieskab må nødvendigvis ændre vores selvopfattelse. 

Ord som transgenetik, mikrokimærisme, xenotransplantation er således beskrivende for mit arbejde.


Udstillingen er støttet af

Nationalbankens Jubilæumsfond BG-Fonden og Image Creator a/s